Fagdisipliner

Klikk her for å søke

 

Vi er også på jakt etter nye medarbeidere til flere fagdisipliner som:

  • Industrirørleggere
  • Dykkere
  • Plastsveisere
  • Sveisere
  • Anleggsarbeidere
  • Rørleggere
  • Maskinførere – fordel med ADK-sertifisering
  • Gode og erfarne småbåtførere
  • Folk med erfaring med legging / senkning av sjøledning

Vi ønsker å knytte til oss folk med ledererfaring og HMS-erfaring fra roller som anleggsleder, formann ol. Det kan også være behov for annen fagkompetanse utover det som er listet her.

 

For spørsmål om ulike fagdisipliner

Karin Lundkvist (HR-leder i ØPD) // +47 909 96 435.

 

Klikk her for å søke