Installasjon av rørledninger

Alle rørledninger, både sjøledning, landtak og landarbeid, er utformet og planlagt med tanke på både installasjon og vedlikehold. Tegninger er produsert i SolidWorks. Hvert aspekt av arbeidet blir nøye evaluert i design og planleggingsfasen av en ny rørledning. Valget av rørkvalitet og rørtrasé er avgjørende for å tilpasse rørledningen til omgivelsene og livstidskravene samt optimalisere både kvalitet og kostnadseffektivitet.

ØPD-metoden setter standarden

ØPD prosjektledelsesmetoden er utviklet basert på år med kunnskap, erfaring og skreddersydde løsninger / produkter. Den inneholder alle forutsetninger og beregninger, risikoanalyse i henhold til gjeldende regler og spesifikasjoner. Detaljert arbeidsbeskrivelse er laget for hver del av prosjektet. Hver detalj er evaluert og tatt i betraktning.

Miljøhensyn er nøkkelen

Miljøet spiller en sentral rolle i alt vi gjør. Våre eksperter tilbyr spesialkompetanse i stor utstrekning av miljøspørsmål. Ved å arbeide tett sammen med prosjektering og produksjon kan våre miljøingeniører komme opp med problemløsninger som ikke bare er i tråd med miljøet, men også praktiske og mer kostnadseffektive for våre kunder.