DN355 – overføringsledning fra Nesodden til Asker

ØPD har med stor suksess gjennomført en svært kompliserte senkeoperasjon. Prosjektet kom i stand etter at Nesodden kommune hadde landet en avtale med Asker kommune om overføring av spillvann til deres anlegg, Vestfjorden Avløpsselskap (Veas).

 

ØPD fikk oppgaven med å legge DN355-rør fra Buhrestua-Alværn på Nesodden til renseanlegget Veas i Asker. Oppdraget innebar sveising, belastning og senking av totalt 16,5 km rør. I tillegg skulle det lages en pluggladestasjon på Alværn. Der ble det benyttet boring både inne i tunellen på Veas og ute på sjøen utenfor Alværn.

Den kompliserte senkeoperasjonen, som ble gjennomført sommeren 2020, besto i å heve ferdigbelastede rørledninger fra sjøbunnen, sveise dem ute på sjøen, slepe dem i posisjon og senke dem igjen ned til 100 meters dybde, uten rom for noe avvik.

 

 

Det bidro til å gjøre jobben ekstra spesiell og utfordrende at vi krysset trålesoner med røret. I trålesonene ble røret skylt ned med en spesiell spylemaskin som er utviklet og bygget kun for denne jobben. Når røret var ferdig nedspylt, kunne fiskerne tråle uten at røret blir berørt. ØPD pleier normalt å belaste rørene med lodd, men på grunn av nedspylingen måtte det denne gangen benyttes kjetting.

Den komplekse operasjonen involverte 18 fartøy og et arbeidsteam på 32 personer. All honnør til prosjektgjengen som gjorde «det umulige mulig» og utført senkingen i løpet av kun 72 timer!

Fakta om prosjektet:

Kunde: Nesodden kommune
Byggeår: 2020
Type anlegg: Overføringsledning for spillvann fra Nesodden til Asker
Rørtype: 100 PE DN355 SDR11
Type stasjon: Pluggladestasjon med overbygg.