Håøya VA – 70 hytter

Den idylliske Langangsfjorden ligger i Porsgrunn kommune. Fjorden strekker seg fra innerst i Langangen og ut til Helgeroafjorden. ØPD har tidligere anlagt komplett kommunalt vann og avløp til ca. 170 hytter og eneboliger i Langangsfjorden. Som en forlengelse av VA-nettet ønsket hytteeiere på Håøya et komplett vann- og avløpssystem. ØPD signerte kontrakt for dette prosjektet i mai 2019.

 

Sammen med Håøya sin arbeidsgruppe ble det etablert et godt samarbeid rundt utbyggingen av en best mulig VA-løsning for ca 70 hytter på Håøya og Auenlandet. ØPD bidrar blant annet med å skreddersy løsninger tilpasset omgivelsene rundt hver enkelt hytte.

Prosjektet innebærer komplett leveranse inkludert søkeprosess og for- og detaljprosjektering. Det legges til sammen 20.000 meter sjøledning og 15.000 meter rør på land. For å skåne natur og omgivelser er 3.000 meter med grøfter gravet for hånd.

 

Fakta om prosjektet:

Kontraktstype: NS-8407
Kunde: HAVA
Byggeår: Oppstart 2019, pågående prosjekt
Type anlegg: Helårsanlegg for vann- og trykkavløp
Rørtype: Diameter fra ø32mm til ø140mm alt i PE
Type pumpestasjon: 30++villastasjoner fra Sulzer og 2 større overføringsstasjoner fra Sulzer. 1 stk. komplett hovedstasjon i PE. ØPD-design og produksjon med kommunal standard.