Bukkespranget VA – 4 øyer, 180 hytter

I området mellom Eidangerfjorden i Porsgrunn og Helgeroafjorden i Larvik var flere av øyene uten tilrettelagt vann og avløp. Hytteeiere på blant annet Arøyene, Stokkøya og Halveisholmen ønsket derfor et tilbud på et komplett vann- og kloakkanlegg.

Vinteren 2017 presenterte ØPD forslag til løsning for styret i Bukkespranget VA. Etter en grundig gjennomgang av tilbud fra en rekke aktører, valgte styret å gå videre med oss. Beslutningsgrunnlaget var «et helhetlig inntrykk med vekt på pris, referanser, oppgaveforståelse og totalleveranse».

Sammen med Bukkespranget sin arbeidsgruppe ble det etablert et godt samarbeid rundt utbyggingen av en best mulig VA-løsning for 180 hytter fordelt på fire øyer. ØPD bidrar blant annet med å skreddersy løsninger tilpasset omgivelsene rundt hver enkelt hytte.

Prosjektet innebærer legging av 30.000 meter sjøledning og 40.000 meter rør på land. For å skåne natur og omgivelser er 7.000 meter med grøfter gravet for hånd.

 

Fakta om prosjektet

Kunde: Bukkespranget VA
Byggeår: Oppstart 2019, pågående prosjekt
Type anlegg: Helårsanlegg for vann- og trykkavløp
Rørtype: Diameter fra ø32mm til ø140mm alt i PE
Type pumpestasjon: 30++villastasjoner fra Sulzer og 2 større overføringsstasjoner fra Sulzer. 1 stk. komplett hovedstasjon i PE. ØPD-design og produksjon med kommunal standard.