Vann- og trykkavløp

Hytter -Boliger - VVS - Pumpeservice

Det verdifulle vannet

Alle kommuner har stort fokus på at alle vannforekomster skal ha god tilstand. Det er en kjensgjerning at det fra tidligere tider ble lagt mange ulovlige vann- og avløpsløpssystemer både på fjell, i skjærgården og i øvrig spredt bebyggelse.
ØPD AS har spesialisert seg på legging av vann- og avløp i sårbar natur hvor fokus er å få lagt rørene med minimalt inngrep i naturen.

ØPD Trykkavløp metode

Vi benytter vår anerkjente ØPD metodikk, med trykkavløpssystemer og vanntilførsel helt fra kommunal infrastruktur inn til din hytte eller bolig.
ØPD benytter kreative metoder som styrt boring for å kunne legge rør igjennom svaberg, sjøledninger for korteste vei, samt grunne grøfter med små maskiner som gir mindre inngrep i naturen enn ved normale graveentrepriser. For å tilbakeføre naturen i sin opprinnelige stand, kverner operatørene det som blir hugget i trasè til flis. Dette blir så pakket i miljøsekker og deretter lagt som fyllmasse og isolasjon over rørene.
Med dette sparer ØPD naturen for både unødvendig anleggskjøring samt ivaretar pålegg om bruk av stedlige masser. I tillegg er sekkene naturlig fyldt med frø. Etter ett år er det nær umulig å se hvor rørtraseene går.

Drift og vedlikehold.

Vi har gode sammarbeidspartnere og kan tilby totalentrepriser på hele infrastrukturen fra kommunal tilkobling. Ved installasjon av trykkavløpssystemer benytter vi våre egenytviklede trykkavløpskummer og stikkledningskummer for enkel tilkomst til servicepunkter. Dette sikrer et driftsikkert system som er enkelt å vedlikeholde og har en levetid i min. 100 år.

Kom i gang.

Trenger du hjelp til å komme i gang?

ØPD AS hjelper deg  helt fra starten av med igangsetting av søknadsprosess, prosjektering og instalasjon av vann og avløpsløsning for ditt hytte eller boligfelt. Dette sikrer at du får ført avløpet ditt til kommunalt renseanlegg og forhindrer at sjø, grunnvann, bekker og elveleier blir forurenset, samtidig får du tilført godkjent og friskt drikkevann.

Hva er trykkavløp.

Trykkavløp er en effektiv løsning for å få bort avløpsvannet i vanskelig og sårbart terreng, hvor det ikke er tillatt eller det er vanskelig å legge selvfallsledninger.

Read more about OPD onshore systems and the priceless water.