Kraftstasjon, Bodø

Undervannsentreprise. Serviceoppdrag med arbeid i 40 m dypt tunelløp.

Prosjektet omfattet rensing og fjerning av ca 63 m3 sand og silt i bunnen av tunnel løpet i kraftstasjonen.