3D Sonar inspeksjon, Surahammar

Subsea 3D sonar inspeksjon av vann og avløps rør.  Inspeksjonsrapporten er et viktig verktøy for å planlegge vedlikehold av rørsystemet.