Lenser og synkelenser

ØPD leverer lenser til bruk i vassdrag ved inntak på kraftstasjoner for å forhindre tilsig av tømmer og andre flytende objekter på inntaksrist.
Vi tilbyr også synkelenser som installeres på sjøbunn og blåses opp i nødsituasjoner for å forhindre oljekatastrofer. Vi har nylig montert denne typen lense ved Esso Slagentangen

Lensene installeres for å forhindre at inntaksristen fylles med siv, tømmer, og andre flytende objekter. Den fungerer også som sikkerhet for folk i båt og kajakk da lensen installeres med god avstand fra inntaket. Designet på lensen blir alltid tilpasset og spesialprodusert ut fra forholdene i hvert enkelt prosjekt.