Betongmadrasser

Betongmadrasser er en tekstilforskaling med mange bruksområder for stabilisering og reparasjon langs kysten og på sjøbunnen.

ØPD AS installerer betongmadrasser til bruk i havner og utsatte plasser som trenger stabilisering av bunnmasser og fundamenter. Med kort installasjonstid og enkel installasjonsprosedyre er dette en kostnadseffektiv løsning.

Betongmadrasser er velegnet til:

  • Stabilisering av fyllinger og bratte skråninger
  • Erosjonskontroll
  • Bygging av dammer
  • Fundament og stablisering av sjøledninger og kabler
  • reparasjonsarbeider og tetting
  • omstøpning og reparasjon av perler
  • Stablisering av fundament ig masser i landtak