Undervannsinspeksjon og IWS

Dykkere, ROV, 2D & 3D SONAR, OLEX, SIDESCAN etc.

ØPD AS tilbyr undervannsinspeksjoner av alle typer installasjoner under vann som brygger og kaier, kraftstasjoner og dammer, vindmølleparker, brufundamenter, sjøkabler og landtak. Vi har en rekke teknikker og utstyr som tilpasses omfanget og behovet på inspeksjonsjobben.