Undervannstjenester

Yrkesdykking - ROV - Sjøbunnskartlegging - Inspeksjoner

ØPD sin historie strekker seg helt tilbake til 1955. Vi har bevart kompetansen og erfaringen i over 60 år og er stolte over den graden av spesial kompetanse som bor i ØPD. Dette er en styrke som gjør oss i stand til å utføre alt innen undervannsarbeid.  Våre dykkerteam er fordelt på Stathelle og Bodø.
Vi tilbyr teknisk kompetanse, prosjektledelse for nybygg, tilstandskontroll og vedlikehold på brygger og kaier, fundament i sjø, kraftstasjoner, sjøledninger og sjøkabler etc. Vi tilbyr også service i forbindelse med muddring, undervannsinspeksjoner, ROV tjenester, havbunnkartlegging, analyser og undersøkelser av sjøbunn og strukturer.

Dykkertjenester

Dykkeravdelingen har kapasitet til å utføre alt av undervannsoperasjoner og har et solid nettverk av samarbeidspartnere innen forskjellige nisjer. ØPD AS oppfyller de strenge kravene til inspeksjoner og dokumentering for å kunne gjennomføre IWS oppdrag for både Rina og DNV. Vi samarbeider med poiltiet og er registrert i politiets nasjonale SEAO register.

ROV tjenester

ØPD har spesialisert seg på bruken av fjernstyrt undervannsfarkost ROV (Remotely Operated Vehicle). ROV er en undervannsbåt som blir fjernstyrt fra  skipsdekk/flåte eller fra land. Vi bruker ROV til oppdrag i sjø/innsjø og elver.
Vanlig operasjonsdybde er 0 – 700 meter. Vår ROV utfører i dag mange oppgaver som før krevde dykker. ROV benyttes i oppdrag ved større dybde, og der det kan oppstå faremomenter ved trasisjonell dykking. Vi har byggd opp en mobil ROV-kontrollkontainer med tillhørende utstyr: HPR, Satelitt kompass, Lydfart-probe for måling av lydhastigheter i vann og Fugo marinestar DGNSS.

Ulike ROV tjenester kan være:
– Inspeksjon av krafttunneller
– Tilstandskontroll av installasjoner i vann og sjø
– Traseundersøkelser
– Survey, innmåling
– Filming og dokumentasjon av “touch down” av sjøkabel og sjøledninger.
– Søk
– Kontroll og slutt dokumentasjon
– Rens av inntakssiler, flenser og koblinger
– Sedementsprøvetaking
– Etterbelastning/flytting av sjøledninger
– Ettermontering av anoder og lettere arbeidsoppgaver

Bunnkartlegging

ØPD Har byggd opp en spesialbåt med kartleggingssystemet wassp mot Olex. Båten er en Quicksilver 17 fot glassfiberbåt. Størrelsen på båten gjør den alsidig i sjø og innsjø/elver. Vi har innstallert satelittkompass, posisjon med korreksjon og pitch/roll sensor for økt nøyaktighet. Wassp er et multistrålelodd med hardhetsprogramm som brukes mot Olex. Olex er et kartprogram som tegner bunn ved hjelp av dybde/hardhetsverdier som settes med multistråleloddet. Etter kartleggingen av et område har vi muligheten til å eksportere rådata ut av Olex og importere de inn i Geodata sitt Arcmap og Arcscene. Der kan vi utforske kartlagt område ytterligere samt ta ut bilder/video i 3D. Vi produserer dybdekotekart i SOSI-format fra 5 meter og ned til 10 cm dybdekoter.

Ulike tjenester kan være:
Traseundersøkelser. 
Vi har spesialisert oss på å finne optimale traseer for sjøledninger/kabler. Trasevalgene blir dokumentert i utfyllende rapporter med bunnsnitt av trase, lengder i overflaten og nøyaktig lengde på havbunn, indiksjon på hardheten i traseen og en koordinatliste av alle waypoints. Traseene blir levert i SOSI-format om ønskelig.
Volumberegning. Beregne vannvolum i innsjø. Etter kartlegging, legger vi til “nullinje” for å beregne innsjøens vannvolum.
Kartlegging. Kartlegging av innsjøer/elver og sjø. Kartlegging av områder for å få et nøyaktig dybdekotekart for kundens spesifikke behov.
Søk. Ved å kartlegge et område med høyeste nøyaktighet, har vi en god mulighet for å finne nedsunkede båter og lignende.

Geomatikk

Ansvarlig for all stedfestet informasjon. Fremskaffelse av stikningsdata og kartgrunnlag til prosjekter. Konstruksjon av 3D-modeller for grøfter og byggegroper. Administrering av maskinstyring og innmåling/utstikking med GNSS-rover. Masseberegninger og framstilling av masserapporter i kart og andre fakturagrunnlag. Databehandling av innmålinger for ønsket leveranse til kunder. Produksjon av forskjellige typer FDV-kart. Administrering av igangsetningstillatelser og ferdigmeldinger for VA-prosjekter med dertilhørende VA-kart og koordinater. Administrere rapport av
sluttdokumentasjon (større VA- og veg-prosjekter), samt FDV-perm ved større anlegg.

Prosjektledelse skaper differansen

Ethvert undervannsprosjekt krever nøye planlegging og forberedelse. Hver detalj må analyseres og planlegges. Det er her vår lange erfaring og profesjonalisme skaper differansen. Ved å bruke de riktige og mest effektive metodene, verdisetter vi alle aspekter av de mest krevende prosjekter. Vi utfører nødvendige rettelser og tillegg, og vi forsikrer oss om at kvaliteten på prosjektet blir systematisk fulgt opp og ivaretatt.

 Vi har fokus på miljø

Miljøhensyn er sentralt i alt vi gjør. Våre eksperter tilbyr spesialkompetanse og ivaretar alle aspekter av miljøet. Ved å inneha prosjekterende og utførende både mot prosjekter og produksjon, gir det oss muligheten til å løse utfordringer som ikke bare er miljøvennlige, men også praktiske og mer kost-nytte effektive for våre kunder.