Kontakt

Serviceoppdrag -dykkeoppdrag - Trykkavløp

Anders Tangen

+47 99118585

anders.tangen@opd.no

Rørdeler -kummer -plastmekanisk -sveiseoppdrag

Kristoffer Rønning

+47 91 11 29 47

kristoffer@opd.no

Prisforespørsel -tilbud -engineering

Terje Mæla

+47 90 77 36 15

terje@opd.no

Salg -marked

Geir Andresen

+47 40 85 50 00

geir@opd.no

Sentralbord -regnskap -økonomi

Sentralbordet

+47 35 96 72 10

post@opd.no

Avdeling Bodø

Espen Korsell

+ 47 45 95 36 13

espen@opd.no