Vanninntak Jönköping

I innsjøen Vättern, Jönköping Sverige, er det installert et vanninntak på 70 meters dybde med spesial designet inntakshode.

ØPD har installert en ny Ø1100 inntakslinje for ferskvann utenfor Jönköping i Sverige. Rørlinjen har en total lengde på 920 meter og ligger ned til 70 meters dybde. Arbeidet inkluderte grøfting og undervannsarbeider med steinsetting og rør beskyttelse i strandsonen. Inntaksledningen inkluderer et spesialdesignet inntakshode for å optimalisere vanninntaket i forhold til havbunnen.