Bergen flyplass Flesland, veg barrierer

NoHarm veg barriere Polypig – en lett håndterbar barriere.

Det stilles krav til bruk av barrierer til avgrensning mellom allmenn-begrensede og ikke-begrensede områder på flyplass områder, jf. bestemmelser i BSL E 4-2.

Hvilket utstyr kunne benyttes? Det var et stort utvalg av forskjellige løsninger. På grunn av dette hadde flyplassen mange dårlige erfaringer. Det var viktig for flyplassen at det var en felles forståelse for hva slags utstyr som tilfredsstilte kravet til bruk for en komplett løsning.

Bergen flyplass har i mange år drevet med utvikling og vedlikeholds arbeid på operativt område som har satt krav til avgrensninger til anleggsområder. Erfaringene har utløst behov for en lokal prosedyre som forteller om valg av utstyr og monteringsinstruks. Det er viktig at operativt personell forbereder og godkjenner avgrensningsplaner som er i henhold til internasjonale sikkerhetsbestemmelser.

 

IMG_6841

 

Bruken av NoHarm Polypig barrierer for avgrensning har gitt flyplassen et funksjonelt og godt verktøy for avgrensning av operativt område. Bergen flyplass Flesland har i samarbeid med ØPD utviklet et spesialdesignet Polypig element til bruk på flyplasser. NoHarm Polypig er designet for å møte mange krav og inkluderer krav som er stilt i BSL E 4-2 for barriere utstyr.

  • Hver barriere veier kun 80kg og kan lett flyttes under montering eller demontering.
  • Barrieren er produsert i rødt eller hvitt materiale og er utstyr med spor for gaffeltruck.
  • Barrieren kan fylles med vann, betong, sand, etc.
  • Vann kan enkelt dreneres.
  • Barrieren kan utstyres med reflekser.
  • Kobles enkelt sammen ved bruk av låsebolter.
  • NoHarm Polypig er tilpasset montering av gjerde. Link: Anleggsikring