NoHarm veg barrierer

For å øke sikkerheten for veier og anleggsområder har ØPD utviklet NoHarm veg barrierer.

Produktene er produsert av HDPE og øker vegsikkerhet. De er miljøvennlige, sterke, fleksible og korrosjonsfrie. NoHarm veg barrieren er lett å håndtere, installere, flytte og har fordeler med tanke på logistikk sammenlignet med f.eks. betong barrierer. NoHarm veg barrieren har 95% lavere egenvekt enn betong barrierer. Produktet er testet og godkjent iht. EU bestemmelser og er akseptert av Statens Vegvesen i klasse T1 og T2.