Kummer i polyetylen

Etter å ha levert kummer på flere prosjekter med svært gode tilbakemeldinger, lanserer vi nå kumserien vår med en stor introduksjons kampanje.

Morgendagens avløpskummer

Polyetylen er termoplast med egenskaper som gjør kummene kjemikalie- og mineralbestandige samt korrosjonsfrie.

PE KUMSERIE

Alle ØPD sine kummer er heltstøpte og da lekkasjefrie. Kummene er godt sikret mot oppdrift og er gjenvinnbare i sin helhet. Kummene er 95% lettere enn ved bruk av f.eks betong. Dette gir åpenbare økonomiske- og miljøgevinster ved f.eks lossing, lasting og transport.

Kumserien fra ØPD er kjøresterk har gjennomgått omfattende produkt tester hos tredjepart, og er godkjent i henhold til standard.

Kummen leveres som standard med Alustar kumstige. Normalt blir alle innvendige deler montert på verksted klar for utsetting, med dokumentasjon på trykk og tetthets prøving samt samsvarserklæring.

Flere av ØPD sine innovasjonsprosjekter har blitt støttet av Innovasjon Norge med partnere som Porsgrunn og Bamble kommune.

PE STIKKLEDNINGSKUM

Helstøpte kummer som sikrer helt rent vann, gir god struktur på stoppekraner og enkel rengjøring. ØPD sine kummer kan kunde tilpasses til den enkeltes formål.
Da fler og fler ønsker rør i rør system for å kunne detektere lekkasjer i stikkledningene er de mulig og tilpasse kummen enkelt til dette.

PE SAMLEKUM

Våre samlekummer sikrer en problemfri drift av anlegget. Perfekt til de fleste typer trykkavløp.

PE RENNEKUM

Et helt lekkasjefritt avløpssystem som kan leveres skreddersydd for ditt formål. Kummen er konstruert for å gi en god hydraulisk virkning.

PE Kum