Om oss

Styret i ØPD AS har gleden av å annonsere at selskapet har ansatt en ny CFO i selskapet, Joar Kavli. Joar vil ha første arbeidsdag mandag 6.november.

Joar kommer fra stillingen som partner i RECORE NORWAY AS, et selskap som har spesialisert seg på å gå inn i operative lederroller i selskaper som har behov for bistand.   Joar er 60 år og har en lang karriere bak seg som finansdirektør og andre lederverv i mange ulike typer selskaper og har opparbeidet seg en sterk track record også innenfor selskaper som har prosjektrelaterte forretningsmodeller. Styret føler seg trygge på at Joar vil tilføre mye kompetanse som ØPD AS vil nyte godt av.

I kraft av sin bakgrunn har Joar mye ledererfaring og vil også påta seg en rolle som assisterende daglig leder frem til ØPD AS finner en permanent daglig leder. I denne overgangsperioden vil styremedlem Lars Ørving Eriksen formelt inneha rollen som daglig leder i ØPD AS.

Mvh
Styret i ØPD AS

 

 

ØPD AS forventer positiv drift i 2017 og vekst i 2018

ØPD AS har tilbakelagt nærmere 8 måneder med drift siden oppstarten i februar 2017 og perioden har inneholdt både oppturer og nedturer. Selskapet har erfart at det å ta over et konkursbo byr på en del utfordringer og ØPD AS har brukt betydelig kapital, tid og ressurser på å gjenvinne tilliten til leverandører, kunder og andre interessenter.


«Det er godt å kunne konstatere at selskapet forventer å levere positiv drift i 2017 selv om omsetningen er noe lavere enn målsetningen var ved inngangene til mars. Selskapet har klart å etablere seg i markedet igjen og opplever fornøyde kunder, leverandører og ansatte. Selskapet har moderat gjeld og en sterk aksjonærbase med betydelige finansielle muskler»
forteller eier Kristian Lundkvist.

 

Positiv utvikling i høst
ØPD AS kommer stadig nærmere en realisering av Marine Donut konseptet sammen med Marine Harvest. Selskapet har i tillegg vunnet flere spennende kontrakter siden oppstart og har en ordrebok som vil være med å løfte selskapet inn i 2018. ØPD AS har tatt ytterligere steg inn i akvakulturnæringen og opplever mange spennende muligheter i nær fremtid innenfor mer tradisjonelle segmenter som vann og avløpssystemer for både det private og kommunale markedet.

 

«Styre og ledelse ser lyst på 2018 da markedene til ØPD AS er i vekst og det kommer mange konkrete muligheter som selskapet skal ta sin del av. Samtidig har vi landet rammekontrakter som vil være med på å øke oppdragsmengden ytterligere fremover. Den største veksten til ØPD AS i 2018 ser p.t. ut til å komme innenfor akvakultur, selv om det forventes betydelig vekst også innenfor vann og avløp»  avslutter Lundkvist.

 

Eierne til ØPD AS har kapitalisert opp selskapet ved to anledninger i 2017 og ser frem til å bygge selskapet ytterligere i 2018 slik at ØPD AS er i posisjon til å ta den forventede veksten på en god måte.

 

For mer informasjon eller spørsmål, vennligst kontakt:
Lars Ørving Eriksen, styremedlem

+47 41 47 70 90

le@middelborg.no

 

 

 

ØPD AS er et selskap med stolte tradisjoner tilbake til 1955. Hovedkontor / administrasjon ligger i Bamble kommune i Telemark. Selskapet er også lokalisert i Bodø.

Vi tilbyr våre kunder komplette løsninger innenfor Vann og Avløp, Akvakultur, industri og fornybar energi.
Alle våre produkter og tjenester er basert på termoplast. Vi har høy kompetanse og yrkesstolthet, og strekker oss langt for å tilfredsstille kundene våre. Med spesialtilpasset utstyr kombinert med lang erfaring,
er vi Nr. 1 i PE.

ØPD AS

  • er spesialister på installasjon av sjøledninger og undervannstjenester.
  • tilbyr tjenester relatert til vann og avløp i skjærgården.
  • har lang erfaring med plastmekanisk produksjon og sveisetjenester.
  • leverer skreddersydde produkter samt standardiserte kummer, rørdeler, tanker, filter og kar.
  • tilbyr prosjektering og engineering